bốc hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Một nghiên cứu của TS. Carolyn Crandall – đại học California và các đồng nghiệp đã cho thấy, cơn Bốc Hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể là…