Bệnh học

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Bốc hỏa, cáu gắt…là do gene?

Carolyn Crandall – đại học California và các đồng nghiệp đã cho thấy, cơn Bốc Hỏa ở phụ nữ tiền mãn kinh có thể là do hệ gene tác động.