Bệnh học

Estrogen ở phụ nữ mãn kinh

Estrogen ở phụ nữ mãn kinh

Sự sụt giảm estrogen ở tuổi mãn kinh là không tránh khỏi. Cách điều trị hiệu quả là giảm tác động xấu do hội chứng này gây ra để người phụ nữ